PETRINA DUKA 

Drejtore – Drejtoria e Administrimit dhe Aktuarisikës.

Eshtë pjesë e stafit të SiCRED që në Shtator të 2007-ës. Për një periudhë pesë vjecare ka punuar si Aktuare në sektorin e sigurimeve të jo-jetës. Znj. Duka gëzon titullin Aktuare e Autorizuar, certifikuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Finaciare që prej Tetorit 2011. Eshtë anëtare e Shoqatës së Aktuarëve që prej Dhjetorit 2011.