ERIK ÇELO

Shef i Sektorit të Administrimit të Rrjetit të Degëve dhe Teknologjisë së Informacionit

Z. Çelo është diplomuar në profilin Kompjuter të Inxhinierisë Elektronike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Ai ka një eksperiencë profesionale shtatë vjeçare në SiCRED. Eksperienca e tij konsiston në analizat e sistemeve, IT Audit dhe review të kontrolleve General IT në shumë banka, institucione financiare dhe kompani sigurimi në Shqipëri dhe Kosovë.