GENC KOXHAJ

Drejtor i Përgjithshëm

Z. Koxhaj ka mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në degën Administrim Biznesi, në vitin 1996. Ka përfunduar programin Master për Financë dhe Bankë dhe ka ndjekur programin një vjeçar “Administrator Publik” pranë UWL, USA. Së fundmi ka përfunduar programin Master për Biznes Ndërkombëtar, pranë “Universita Cattolica del Sacro Cuore”, në Milano.
Që prej vitit 2006 e në vijim mban detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm pranë Shoqërisë SiCRED sh.a. dhe aktualisht është përfaqësues i aksionarëve të SiCRED sh.a. në CREDINS Invest dhe SiCRED Assistance.
Z. Koxhaj zotëron një eksperiencë pune 23 vjeçare në fushën e bankës dhe financës, nga të cilat 16 vite në fushën e sigurimeve të Jetës dhe Jo-Jetës.