DAVID ANDONI

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Korçë

Z. David Andoni, i diplomuar në Financë-Kontabilitet, në Universitetin F.S. Noli të Korçës, që prej vitit 2015 është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. dhe mbulon Degën Korçë.