ERJON LAMA

Shef i Sektorit të Burimeve Njerëzore

Z. Erjon Lama ka mbaruar studimet e larta në jurisprudencë në vitin 2001, si dhe ka marrë titullin “Avokat” në vitin 2013. I është bashkuar ekipit të SiCRED në dhjetorin e vitit 2011. Gjatë kësaj kohe ka mbuluar Sektorin e Burimeve Njerëzore. Gjithashtu është pjesë e disa komisioneve të cilat kanë për qëllim të përmirësojnë kushtet e punës së punonjësve në SiCRED, si dhe zbatimin e legjislacionin në fuqi në këtë drejtim.