ERKIDA BANI

Shefe e Sektorit të Vlerësimit të Riskut dhe Administrimit të Informacionit Mjekësor

Znj. Erkida Bani është diplomuar në Universitetin e Mjekësisë, dega Mjekësi e Përgjithshme. Është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. që prej vitit 2013. Ndër të tjera, funksioni i znj. Bani në SiCRED është vlerësimi i riskut mjekësor për produktet e ndryshme që ofron shoqëria, menaxhimi i portofolit te klientëve të siguruar, etj.