GABRIELA SELMANAJ

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Vlorë

Znj. Selmanaj, e diplomuar në Financë me titull Bachelor dhe Master nga universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, që prej vitit 2016 është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. dhe mbulon Degën Vlorë.