GRETA SEJDINAJ

Shefe e Sektorit Marketing dhe Projekte

Znj. Sejdinaj është diplomuar në vitin 2013 në Fakultetin e Ekonomisë, me titullin MSc. në Financë. Është bërë pjesë e Shoqërisë SiCRED në tetor të vitit 2014, duke iu bashkuar sektorit Marketing dhe Projekte. Ndër të tjera, znj. Sejdinaj është përgjegjëse për realizimin e fushatave të promocionit, koordinon projektplanet për promovimin e produkteve të sigurimit, etj.