MORENA RAPOLLARI

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Durrës

Znj. Morena Rapollari, e diplomuar pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, me Bachelor në Administrim Biznesi dhe Master Shkencor në Financë, që prej vitit 2015 është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. dhe mbulon Degën Durrës.