ONKITA KODRA

Shefe e Sektorit të Produkteve të Sigurimit të Jetës dhe Administrimit të Informacionit për Sigurim

Znj. Kodra është diplomuar për Financë – Bankë dhe studime pasuniversitare MPA (Master Administrim Publik) nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Është pjesë e stafit të kompanisë prej 11 vjetësh, ku aktualisht drejton Sektorin e Produkteve të Jetës në Drejtorinë e Marrjes në Sigurim dhe Korporatat. Është përgjegjëse për promovimin, finalizimin dhe administrimin e kontratave te sigurimit për produktet afatgjata të jetës dhe me elementë kursimi.