VELO HAZIZAJ

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Fier

Z. Velo Hazizaj ka përfunduar studimet Bachelor në degën Administrim Biznes në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë. Që prej vitit 2016 është pjesë e stafit të SiCRED sh.a. dhe mbulon Degën Fier.