SIGURIMI I JETËS DHE AKSIDENTEVE

Paketat e sigurimit “Jetë dhe Aksidente”, ju ofrojnë përfitime në rast të ndodhjes së aksidenteve për mbulim të shpenzimeve mjekësore, përfitime për paaftësi, dëmshpërblim në rast të humbjes së jetës, etj. Klientit i ofrohet mundësia e përzgjedhjes, duke filluar nga paketat më bazike drejt paketa më të avancuara të cilat ofrojnë dhe kontroll mjekësor falas.

N

Përfitimet e sigurimit

“Sigurimi Jetë dhe Aksidente në Grup” ofron përfitimet e pagueshme si më poshtë :

1. Përfitim për shpenzime mjekësore në rast aksidenti
2. Përfitim për paaftësi të ndodhur si pasojë e aksidentit
3. Përfitim për humbjen e jetës për shkaqe aksidentale apo natyrore

Si edhe:
~ Një Paketë ekzaminimesh mjekësore, për të patur një informacion të detajuar mbi gjendjen tuaj shëndetësore.

N

Karta e Sigurimit “Jetë dhe Aksidente”

Të siguruarit pajisen me kartën e sigurimin përdorimi i së cilës ju ofron mundësinë e përfitimit të zbritjeve deri në 60% në rrjetin mjekësor të SiCRED brenda Shqipërisë.

N

Çmimet e Paketave Siguruese:

Ky produkt ofrohet në 5 opsione si me poshtë, ku kalimi nga një opsion në tjetrin, shton gamën e përfitimeve. Çmimet e mëposhtme dhe përfitimet janë përllogaritur për persona me moshë 18-49 vjeç, ndërsa për personat e tjerë, primi i sigurimit dhe përfitimet ndryshohen në varësi të moshës së individit.
Na kontaktoni për më shumë informacion.