Vijon zgjerimi i rrjetit mjekësor të SiCRED

Vijon zgjerimi i rrjetit mjekësor të SiCRED

Vijon zgjerimi i rrjetit mjekësor të SiCRED Risitë në rrjetin mjekësor SiCRED sh.a. vijojnë me shërbimet e ofruara nga: 1. Spitali Continental, në Tiranë 2. Klinika “Jon”, në Elbasan 3. Klinika “Gentian Shabanaj”, në Elbasan Spitali Continental, me një staf të...
SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin Vjetor 2015

SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin Vjetor 2015

SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin Vjetor 2015 Gjatë vitit 2015 zhvillime pozitive dhe arritje të rëndësishme kanë shoqëruar aktivitetin e shoqërisë SiCRED sh.a. dhe shoqërive të tjera të grupit, SHAFP SiCRED sh.a. (sot CREDINS INVEST sh.a.) dhe SiCRED...