Julinda Molla Kasmi

Anëtar

Znj. Molla (Kasmi) është diplomuar pranë Fakultetit të Ekonomisë, Tiranë, në degën Administrim Biznesi, si dhe Master Shkencor në Studime Ekonomike Europiane në po këtë fakultet në bashkëpunim me Universitetin Bamberg, Gjermani.

Znj. Molla (Kasmi) vjen me një eksperiencë të gjerë 15 vjeçare në sistemin bankar, e specializuar aktualisht në drejtim të Menaxhimit dhe Promovimit të Burimeve Njerëzore.

Znj. Molla (Kasmi) është anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED që prej Dhjetorit të vitit 2018.