NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve” pranë Degës Gjirokastër të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë në gjithë rajonin;
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
7. Preferohen kandidatët me moshë deri në 30 vjeç.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialisti i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”:

1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientë potencialë për promovimin dhe shitjen e produkteve të Grupit SiCRED në rajonin që mbulon Dega Gjirokastër e SiCRED sh.a.;
2. Promovimi i produkteve të SiCRED;
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientët dhe bashkëpunëtoret ekzistues;
4. Kryerja e marrjes në sigurim dhe administrimi i kontratave të reja dhe rinovimi i kontratave ekzistuese.

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 30.05.2017, ora 17.00.

“Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve” pranë Degës Fier të SiCRED sh.a..

 Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
2. Njohje e parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte financiare;
3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë në gjithë rajonin;
4. Të ketë aftësi të mira analitike, aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shprehëse;
5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
6. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
7. Preferohen kandidatët me moshë deri ne 30 vjeç.

 Informacion mbi detyrat që do të mbulohen nga “Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjeve”:

1. Evidentimi, kontaktimi dhe realizimi i takimeve me klientëve potenciale per promovimin dhe shitjen e produkteve te Grupit SiCRED ne rajonin qe mbulon Dega SiCRED FIer
2. Promovimi i produkteve te SiCRED
3. Administrimi dhe menaxhimi i kontratave me klientet dhe bashkepunetoret ekzistues
4. Kryerja e marrjes ne sigurim dhe administrimi i kontratave te reja dhe rinovimi i kontrateve ekzistuese

Janë të mirëpritura të gjitha kandidaturat e përshtatshme për këtë pozicion deri më datë 31.03.2017, ora 17.00.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: