NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Marrjes në Sigurim”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., e para shoqëri sigurimi me kapital 100% vendas, e cila operon në tregun e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, kërkon të punësojë një “Specialist të Marrjes në Sigurim” pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e fakultetit të ekonomisë;
 • Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe shprehëse;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel), kërkesë e domosdoshme për pozicionin;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 • Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;
 • Të jetë i përkushtuar.

 Informacion mbi përshkrimin e punës:

 • Promovon, finalizon dhe administron kontratat e sigurimit për produktet e shoqërisë;
 • Përgatit dhe përditëson databaza të veçanta;
 • Përgatit dhe administron dosjet fizike dhe elektronike për produkte të veçanta;
 • Njeh produktet e shoqërisë, ka aftësinë për t’i prezantuar ato te klientët potencialë;

Dokumentacioni që duhet të depozitohet:

 • CV me foto;
 • Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 • Kopje e ID;
 • Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 • Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 17 Janar 2020, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Me Fax: +355 4 22 37 530
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO ONLINE

Zgjidhni pozicionin e lirë:

Emri:

Mbiemri:

Email:

Qyteti:

Adresa

Tel Fiks:

Tel:

Ngarko CV: