AKSIONERËT TANË:

Emrat e Aksionerëve:

Aleksandër PILO
Renis TËRSHANA
Maltin KORKUTI
Monika MILO
Kristino KROMIDHA
Egi SANTO
Emi SANTO
Arben TAIPI
Petraq SHOMO
Artan XHORI

Kuota Aksionare:

46.30%
30.10%
4.74%
4.74%
4.13%
2.37%
2.37%
2.10%
2.10%
1.05%

ASAMBLEJA AKSIONARE

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 28 Dhjetor 2018

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 13 Dhjetor 2018

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 15 Tetor 2018

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 15 Qershor 2018

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 29 Maj 2018

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 19 Prill 2018

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 6 Mars 2018