AKSIONERËT TANË:

Emrat e Aksionerëve:

Aleksandër PILO
Renis TËRSHANA
Maltin KORKUTI
Monika MILO
Kristino KROMIDHA
Egi SANTO
Emi SANTO
Arben TAIPI
Petraq SHOMO
Artan XHORI

Kuota Aksionare:

46.30%
30.10%
4.74%
4.74%
4.13%
2.37%
2.37%
2.10%
2.10%
1.05%

ASAMBLEJA AKSIONARE

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 14 Nëntor 2016

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 24 Gusht 2016

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 19 Korrik 2016

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 08 Qershor 2016

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 15 Janar 2016