AKSIONERËT TANË:

Emrat e Aksionerëve:

Aleksandër PILO
Renis TËRSHANA
Maltin KORKUTI
Monika MILO
Kristino KROMIDHA
Egi SANTO
Emi SANTO
Arben TAIPI
Petraq SHOMO
Artan XHORI

Kuota Aksionare:

46.30%
30.10%
4.74%
4.74%
4.13%
2.37%
2.37%
2.10%
2.10%
1.05%

ASAMBLEJA AKSIONARE

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 14 Korrik 2017

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 05 Qershor 2017

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 16 Maj 2017

Njoftim mbledhje Asamble Aksionare

Tiranë më 15 Mars 2017