AKSIONERËT TANË:

Emrat e Aksionerëve:

Aleksandër PILO
Renis TËRSHANA
Maltin KORKUTI
Monika MILO
Kristino KROMIDHA
Egi SANTO
Emi SANTO
Arben TAIPI
Petraq SHOMO
Artan XHORI

Kuota Aksionare:

46.30%
30.10%
4.74%
4.74%
4.13%
2.37%
2.37%
2.10%
2.10%
1.05%

ASAMBLEJA AKSIONARE

Njoftim mbledhje e Asamblesë Aksionare

Tiranë më 31 Maj 2019

Njoftim mbledhje e Asamblesë Aksionare

Tiranë më 28 Shkurt 2019