SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT CASH PLAN

Siguroni tani veten dhe familjen tuaj, duke filluar nga 85 Euro në vit për person!

Sigurimi Jetë dhe Shëndet Cash Plan, ofron një gamë të gjerë përfitimesh dhe mbulimesh, të cilat garantojnë qetësinë dhe sigurinë tuaj në rast të çdo të papriture shëndetësore.SiCRED ofron 8 Paketa të ndryshme për Sigurimin e Jetës dhe Shëndetit Cash Plan:

Paketa me mbulim deri në 5,000 Euro:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 5,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)
– Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
aksidentale
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç

Paketa me mbulim deri në 2,000 Euro:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 2,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)- Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose aksidentale
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç

Paketa me mbulim deri në 10,000 Euro standard:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 10,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)
– Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
aksidentale
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç

Paketa me mbulim deri në 10,000 Euro Premium:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 10,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Shqipëri
– Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
aksidentale
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç

Paketa me mbulim deri në 15,000 Euro:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 15,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Shqipëri
– Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
aksidentale
– Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shqipërisë
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç

Paketa me mbulim deri në 25,000 Euro Standard:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 25,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Shqipëri
– Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
aksidentale
– Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shqipërisë
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç

Paketa me mbulim deri në 25,000 Euro Premium:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 25,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Itali
– Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
aksidentale
– Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shqipërisë
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç

Paketa me mbulim deri në 25,000 Euro VIP:

– Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 25,000 Euro/vit
– Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Austri
– Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
– Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
aksidentale
– Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shqipërisë
– Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Klikoni këtu për të parë paketat e sigurimit!

SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT CASH PLAN

Duke zgjedhur një nga paketat e sigurimit “Jetë dhe Shëndet Cash Plan”, gjithashtu përfitoni :
1.Kartë sigurimi personale. Çdo person i siguruar pajiset me kartën e sigurimit individuale, të cilën mund ta përdorni sa herë keni nevojë për të marrë shërbime mjekësore.
2.Zbritje deri në 60% nga çmimet e shërbimeve mjekësore në rrjetin mjekësor të SiCRED brenda dhe jashtë Shqipërisë.
3.Trajtim preferencial në të gjitha spitalet dhe klinikat me të cilat SiCRED bashkëpunon, duke përfituar nga statusi “Klient i SiCRED”.
4.Përkujdesjen dhe asistencën e pakufizuar të një ekipi profesional, i specializuar vetëm ne sigurimin e jetës dhe shëndetit, i cili është në dispozicionin tuaj 7 ditë të javës. Në dispozicion të klientit do jenë kontaktet tona, ku mund të na kontaktoni në çdo kohë për çdo problem.

Na kontaktoni për të blerë sigurimin tuaj!