Ekipi Ynë

Genc Koxhaj

Drejtor i Përgjithshëm


Teuta Locaj

Drejtore – Drejtoria e Financës dhe Kontabilitetit


Erkida Bani

Shefe e Sektorit të Vlerësimit të Riskut dhe Administrimit të Informacionit Mjekësor

Bora Cani

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Elbasan


Morena Rapollari

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Durrës

Matilda Thoma

Audit i Brendshëm


Vjosa Bodo Mujo

Drejtore – Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore


Greta Sejdinaj

Shefe e Sektorit Marketing dhe Projekte


David Andoni

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Korçë


Rezarta Gaba

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Gjirokastër

Gladiola Jani

Drejtore - Drejtoria e Marrjes në Sigurim dhe Korporatave

Erik Çelo

Shef i Sektorit të Administrimit të Rrjetit të Degëve dhe Teknologjisë së Informacionit

Mirjeta Luca

Shefe e Sektorit të Administrimit të Informacionit për Sigurim


Desara Çekerku

Specialiste e Marrjes në Sigurim – Dega Shkodër


Velo Hazizaj

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Fier

Petrina Duka

Drejtore - Drejtoria e Administrimit dhe Aktuarisikës

Erjon Lama

Shef i Sektorit të Burimeve
Njerëzore


Onkita Kodra

Shefe e Sektorit të Produkteve të Sigurimit të Jetës dhe Adm. të Info për Sigurim

Gabriela Selmanaj

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Vlorë