PENSION VULLNETAR

E nesërmja s’është larg. Është nesër!

Planifikoni pensionin tuaj tani! Anëtarësohuni në fondit të pensionit vullnetar “SiCRED Pensions” dhe përfitoni interesa të larta për investimin tuaj! Pensioni vullnetar është alternative më e mirë për t’i shtuar pensionit shtetëror një të ardhur shtesë. Karakteristikat kryesore të Fondit të Pensionit:
· Emri i Fondit: SiCRED Pensions
· Monedha: Lekë
· Shuma minimale e kontributit mujor: 1,000 Lekë

Përmbledhje e karakteristikave të Fondit:
· Risk i ulët investimi, duke qenë se asetet e fondit investohen kryesisht në bono
dhe obligacione të emetuara nga Republika e Shqipërisë.
· Të ardhura më të larta në krahasim me mundësi të tjera Investimi
· Menaxhim profesional i fondit nga një ekip ekspertësh.
· Fondi është i trashëgueshëm dhe i transferueshëm dhe i përjashtuar nga tatimi

Duke u bërë anëtarë të fondit të pensionit vullnetar “SiCRED Pensions”, ju përfitoni gjithashtu:
· Sigurim Jete falas nga SiCRED
· Zbritje deri në 60% në rrjetin mjekësor të SiCRED

KONTAKTO!
Caktoni një takim duke kontaktuar me një nga Degët Tona:
Tirana:                                                            
Email: shitje@sicred.com.al
Cel:0697071500 / 0697071501
Shënim:
Fondi i Pensionit Vullnetar “SiCRED Pensions” administrohet nga CREDINS INVEST sh.a. – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive.  Për më tepër informacion klikoni Credins Invest .