]

Head Office

Address: Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila Nr. 3/1, Tiranë
Phone: +355 4 22 37 549
Mob.: + 355 69 20 84 026
Fax: +355 4 22 37 530
e-mail: contact@sicred.com.al
website: www.sicred.com.al

]

Tirana Branch

Adress: Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila Nr. 3/1, Tiranë
Tel: +355 4 22 37 549
Fax: +355 4 22 37 530
Mob: + 355 69 20 84 026
e-mail: shitje@sicred.com.al

]

Durresi Branch

Adresa: Rr.”Rruga Tregtare”,
Lagjia Nr.3, Durrës,
Tel/Fax: +355 52 90 66 35
Cel: +355 69 70 30 460
e-mail: durres@sicred.com.al

]

Fieri Branch

Address: Lagjia “Konferenca e Pezës”,
Rr.”Jakov Xoxa”, Fier
Phone/Fax: +355 34 60 11 10
Mob.: +355 69 20 84 023
e-mail: fier@sicred.com.al

]

Shkodra Branch

Address: Lagjia “Parrucë”,
Blv. Zogu I (pranë ish-MAPOs), Shkodër
Phone/Fax: +355 22 252181
Mob.: +355 69 20 84 020
e-mail: shkoder@sicred.com.al

]

Korça Branch

Address: Rr. “Kristaq Grabocka”, (Mbrapa Bankës CREDINS), Kati I, Korçë
Tel/Fax: +355 82 50 01 00
Cel: +355 69 20 36 691
e-mail: korce@sicred.com.al