Selman Lamaj

Anëtar

Z. Lamaj ka mbaruar studimet e larta në vitin 1994 në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në degën Financë – Kontabilitet, specialiteti Bankë.

Në vitet 1995-1996 ka vijuar studimet pasuniversitare në Universitetin L.U.I.S.S, Romë – Itali.

Në prill të vitit 2004 ka marrë titullin “Doktor i Shkencave” në Ekonomi, në fushën e shërbimeve Bankare.

Z. Lamaj gëzon një eksperiencë të gjerë në fushën financiare dhe akademike, si dhe ka qenë anëtar në disa shoqata dhe borde drejtuese. Që prej vitit 2009 është anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED