SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin Vjetor 2019!

Pavarësisht ngjarjeve të vështira që përjetuam në mbylljen e vitit 2019, për shoqërinë SiCRED, viti që lamë pas ishte një vit pozitiv në tërësinë e tij, i cili u pasqyrua me rritjen e të ardhurave dhe përmirësimin e treguesve kyçë financiarë të shoqërisë.

Viti 2020, siç po e përjetojmë të gjithë, na paraqet sfida të reja, ku veç punës për të ofruar produkte të reja të sigurimit, do të angazhohemi, në këto kohë të vështira, të jemi më pranë klientëve tanë (duke ruajtur distancat), për t’u shërbyer  atyre për çdo nevojë të sigurimit të jetës, shëndetit dhe aksidenteve, si dhe sigurimit të jetës me elementë kursimi.

Për më tepër, ju ftojmë të shfletoni Raportin Vjetor 2019.