Sigurimi i jetës dhe shëndetit në udhëtim

Çfare është ky sigurim?

Ky lloj produkti është gjerësisht i tregtuar dhe është një nga produktet më familjarë në tregun e sigurimeve. Pajisja me këtë lloj police sigurimi e shtetasve shqiptare, apo të huaj rezidentë në Shqipëri gjatë udhëtimeve të tyre jashtë kufijve shqiptar, iu garanton mbajtësve të saj mbulimin e një sërë risqesh.

Çfarë mbulon ky sigurim?

Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit në Udhëtim mbulon:

  •  Shpenzimet mjekësore për rastet e aksidenteve apo sëmundjeve akute për personat që udhëtojnë jashtë Shqipërisë;
  • Shpenzimet për riatdhesimin në rast sëmundje apo humbje jete
  • Dëmshpërblimin në rast të vdekjes natyrore