Të gjithë fëmijët kanë të drejtë të gëzojnë!

Për Festën e Fëmijëve, me 1 Qershor, SiCRED dhuroi pranë Fondacionit Down Syndrome Albana, për të mbështetur shërbimin terapeutik të njërit prej fëmijëve, që përfiton prej shërbimeve në qendrën PRO PAK.

Nëpërmjet këtij gjesti, SiCRED ju fton të dhuroni në mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara! Mund të dhuroni edhe në kutinë e donacioneve vendosur pranë Zyrave Qendrore të SiCRED.