Zgjerohet më tej Rrjeti Mjekësor SiCRED. Një tjetër klinikë dentare pjesë e bashkëpunëtorëve prestigjiozë të tij.

Klinika Dentare “Evident” bëhet së fundmi pjesë e Rrjetit Mjekësor SiCRED. E themeluar që prej vitit 1995, klinika ka një staf tejet të kualifikuar dhe profesional, me eksperiencë shumëvjeçare.

Disa nga shërbimet që ofron klinika Evident janë: kirurgjia dentare, implantologjia, ortodoncia etj.

Për më tepër informacion, vizitoni faqen web të Klinikës Dentare “Evident”.