Statistika Covid-19 | SiCRED

covid-19

Përditësimi i fundit

Ecuria e infektimeve me COVID-19 dhe vaksinimeve

Për të përballuar më qetësisht këtë situatë, mbështetuni te SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT CASH PLAN – COVID PLUS

Pandemia, e shkaktuar nga korona virusi COVID-19, përbën krizën më të madhe globale të shëndetit publik të shekullit të fundit, me sfida të rëndësishme shëndetësore dhe socio-ekonomike.

Ndaj, të gjithë së bashku, kemi përgjegjësinë dhe detyrën t’i përmbahemi rregullave të vendosura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe institucionet shtetërore dhe të bëjmë pjesën që na takon për të zbutur ndikimin e pandemisë, duke filluar nga ambientet ku punojmë dhe jetojmë.

Në këtë kuadër SiCRED kërkon bashkëpunim në respektimin e masave të nevojshme në ambientet e punës.

Akt Normativ për Masat Anti-COVID-19 të shoqërisë SiCRED sh.a.
Protokolli i Verdhe për Institucionet Financiare
Simptomat COVID-19 checklist
Masat për uljen e riskut te COVID-19