Informacion mbi taksat dhe tatimet në sigurime

Informacion mbi taksat dhe tatimet në sigurime

Informacion mbi taksat dhe tatimet në sigurime. Cilat janë taksat dhe tatimet që rëndojnë mbi produktet e sigurimit? A kanë këto produkte incentiva fiskale dhe çfarë përparësie gëzojnë konsumatorët e këtij sektori të ekonomisë? Klikoni për të mësuar mbi taksat dhe...
Intervistë me Z. Genc Koxhaj në Revistën Monitor

Intervistë me Z. Genc Koxhaj në Revistën Monitor

Intervistë me z.Genc Koxhaj në Revistën Monitor Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit përfaqëson mbrojtjen tipike për konsumatorin në rast pandemie. Rritja e numrit të infektimeve me COVID-19 ka sjellë dhe rritjen e numrit të kërkesave për rimbursim pranë SiCRED, ku, që nga...
Njoftim për ndryshim në Rrjetin Mjekësor SiCRED!

Njoftim për ndryshim në Rrjetin Mjekësor SiCRED!

Njoftim për ndryshim në Rrjetin Mjekësor SiCRED! Rrjeti Mjekësor SiCRED është subjekt ndryshimesh të vazhdueshme. Tashmë mbi 120 klinika dhe spitale private, brenda dhe jashtë Shqipërisë, janë pjesë e tij. Na ndiqni për t’u informuar mbi ndryshimet në rrjetin tonë...
Njoftim për ndryshim në Rrjetin Mjekësor SiCRED!

Njoftim për ndryshim në Rrjetin Mjekësor SiCRED!

Njoftim për ndryshim në Rrjetin Mjekësor SiCRED! Rrjeti Mjekësor SiCRED është subjekt ndryshimesh të vazhdueshme. Tashmë mbi 120 klinika dhe spitale private, brenda dhe jashtë Shqipërisë, janë pjesë e tij. Na ndiqni për t’u informuar mbi ndryshimet në rrjetin tonë...