Informacion mbi taksat dhe tatimet në sigurime.

Cilat janë taksat dhe tatimet që rëndojnë mbi produktet e sigurimit? A kanë këto produkte incentiva fiskale dhe çfarë përparësie gëzojnë konsumatorët e këtij sektori të ekonomisë?

Klikoni për të mësuar mbi taksat dhe tatimet e zbatueshme për shërbimet e sigurimit, sipas legjislacionit në fuqi: https://cutt.ly/UbbhMuD