JOBS AVAILABLE

Specialist/e Shitjesh

 

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një ekonomist/e për pozicionin Specialist/e Shitjesh” pranë Drejtorisë së Shitjeve.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
 2. Të ketë njohuri rreth parimeve dhe metodave për të demonstruar, promovuar dhe shitur produkte;
 3. Të jetë i gatshëm për të promovuar produktet e shoqërisë pranë klientëve;
 4. Të ketë aftësi shumë të mira analitike, komunikimi dhe shprehëse;
 5. Të jetë i orientuar drejt shërbimit ndaj klientit dhe arritjes së objektivave;
 6. Të jetë person energjik, pozitiv dhe i motivuar;
 7. Të ketë njohuri të mira të programeve bazë kompjuterike (Microsoft Excel dhe Word);
 8. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë;
 9. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Menaxhon në mënyrë profesionale klientët ekzistues duke i ofruar produktet e nevojshme sipas specifikave të tyre;
 2. Identifikon klientë të rinj dhe prezanton produktet e kompanisë;
 3. Negocion dhe mbyll shitjen duke arritur marrëveshje me klientin;
 4. Bashkëpunon me anëtarët e tjerë të ekipit të shitjes duke ndjekur proceset e punës deri në finalizimin e punës;
 5. Përgatit dhe përditëson databazën e shitjeve;
 6. Etj.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 21 Janar 2024, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APPLY HERE

Select from jobs available
First Name
Last Name
Email
City
Mobile phone no
Home phone no (Optional)
Address
Submit application docs (.zip)