NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Marrjes në Sigurim”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në tregun e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi. SiCRED, veç të tjerash, karakterizohet nga puna korrekte dhe me etikë të lartë profesionale, si dhe nga një staf i kualifikuar dhe frymë bashkëpunuese.

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një ekonomist për pozicionin “Specialist i Marrjes në Sigurim” pranë Zyrave Qendrore të saj.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
 2. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe shprehëse;
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel), kërkesë e domosdoshme për pozicionin;
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
 5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 6. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;
 7. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Promovimin, finalizimin dhe administrimin e kontratave të sigurimit për produktet e shoqërisë;
 2. Përgatitja dhe përditësimi i databazave të veçanta;
 3. Përgatitja dhe administrimi i dosjeve fizike dhe elektronike për produkte të veçanta;
 4. Njohja e produkteve të shoqërisë, aftësia për t’i prezantuar ato te klientët potencial;
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme të kualifikimit.
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 4 Tetor 2021, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:
  – Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
  – Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
  – Me Fax: +355 4 22 37 530
  – Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.