NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist Vlerësues Dëmesh Shëndetësore”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

Shoqëria SiCRED sh.a., operon në fushën e Sigurimit të Jetës që prej vitit 2003, duke ofruar për konsumatorin produkte të sigurimit të jetës, shëndetit, aksidenteve dhe jetës me elementë kursimi.

SiCRED aktualisht kërkon të punësojë një mjek/e për pozicionin “Specialist Vlerësues Dëmesh Shëndetësore” pranë Zyrave Qendrore të saj.

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit të Mjekësisë;
 2. Të ketë ekperiencë mbi 5 vjeçare në marrëdhënie pune;
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (word dhe excel);
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze. Përbën avantazh njohja e një gjuhe të dytë si italisht, gjermanisht, frëngjisht;
 5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 6. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;.
 7. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Vlerëson dhe trajton dëmet e pretenduara ndaj Shoqërisë për secilin prej produkteve të Shoqërisë
 2. Analizon dokumentacionin mjekësor për çdo rast dëmi të reklamuar pranë Shoqërisë SiCRED sh.a.;
 3. Këshillon për përmirësimin e produkteve ekzistuese apo produkteve të nxjerra rishtazi të Shoqërisë SiCRED sh.a., duke argumentuar për aspektin mjekësor që gjykohet e arsyeshme për t’u përfshirë në çdo produkt;
 4. Paraqitet në institucione spitalore / shëndetësore etj., me qëllim verifikimin apo marrjen direkt të dokumentacionit, të dhënave shtesë, për kërkesat për dëmshpërblim etj. të ngjashme me këto proçese, nën cilësinë e anëtarit të grupit të punës apo komisionit ad hoc, të SiCRED sh.a.;
 5. Jep opinion mjekësor për tematika të ndryshme mjekësore sipas nevojës së veprimtarisë së Drejtorisë Juridike dhe Shoqërisë SiCRED sh.a.;
 6. Etj.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet: 
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.
 • Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 27 janar 2022, përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:
 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Online: sicred.com.al (Karriera)

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO KËTU

Select from jobs available
Name
Lastname
Email
City
Address
Home Phone No
Mobile Phone No
Upload Your CV