Karriera | SiCRED

NJOFTIME PUNËSIMI

“Specialist i Marrjes në Sigurim”, pranë Zyrave Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a..

 

 • Kërkesat e përgjithshme kualifikuese si më poshtë:
 1. Të ketë mbaruar studimet e larta në njërën nga degët e Fakultetit të Ekonomisë;
 2. Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe shprehëse;
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike (Word dhe Excel), kërkesë e domosdoshme për pozicionin;
 4. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 5. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi të mira ndërvepruese dhe të punës në grup;
 6. Të ketë aftësi në menaxhimin e stresit dhe të ngarkesës në punë;
 7. Të jetë i përkushtuar.
 • Informacion mbi përshkrimin e punës:
 1. Promovimi, finalizimi dhe administrimi i kontratave të sigurimit për produktet e shoqërisë;
 2. Përgatitja dhe përditësimi i database-ve të veçanta;
 3. Përgatitja e dosjeve elektronike për produkte të veçanta;
 4. Njohja e produkteve të shoqërisë, aftësia për t’i prezantuar ato te klientët potencialë;
 5. Etj.
 • Dokumentacioni që duhet të depozitohet:
 1. CV me foto;
 2. Kopje e diplomës dhe listës së notave;
 3. Kopje e ID;
 4. Kopje të dëshmive për njohjen e gjuhës angleze dhe gjuhëve të tjera (nëse disponon);
 5. Kopje e certifikatave të ndryshme kualifikimi.

Personat e interesuar janë të mirëpritur të përcjellin CV-në e tyre deri në datën 4 Dhjetor 2022, përmes njërës prej mënyrave të mëposhtme:

 • Me postë, në adresën: Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a., Njësia Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila nr. 3/1, Tiranë
 • Me email: elama@sicred.com.al, contact@sicred.com.al
 • Online: sicred.com.al/karriera/

*Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

APLIKO KËTU

Select from jobs available
Name
Lastname
Email
City
Address
Home Phone No
Mobile Phone No
Upload Your CV