FONDI I PENSIONIT VULLNETAR

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR

Planifikoni pensionin tuaj tani! Anëtarësohuni në Fondin e Pensionit Vullnetar “CREDINS Pension” si alternativa më e mirë për t’i shtuar pensionit shtetëror një të ardhur shtesë. Pranë SiCRED Ju mund të informoheni rreth Fondit të Pensionit “CREDINS Pension”, falë bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë SiCRED sh.a. dhe Shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive CREDINS Invest sh.a.

Avantazhe të Fondit:
  • Risk i ulët investimi;
  • Të ardhura më të larta në periudhën e pensionit;
  • Përfitime fiskale;
  • Menaxhim profesional i fondit;

Kontaktoni me SiCRED për të marrë informacion rreth karakteristikave të Fondit të Pensionit “CREDINS Pension” ose paraqituni pranë CREDINS Invest për të lidhur kontratën e anëtarësimit në fondin “CREDINS Pension”.

Klikoni për të lexuar prospektin.

*Fondi i Pensionit Vullnetar “CREDINS Pension” administrohet nga CREDINS Invest sh.a. – Shoqëria Administruese e Fondeve.