Rrjeti Mjekësor

Spitalet

Spitalet kryesore në Tiranë dhe rrethe i gjeni pjesë të Rrjetit Mjekësor SiCRED.

LEXO ME SHUME

Klinika dhe Laboratorë

Njihuni me klinikat dhe laboratorët, pjesë të Rrjetit Mjekësor SiCRED, të cilët do të mbulojnë çdo nevojë tuajën shëndetësore.

LEXO ME SHUME

Klinika Dentare

Për çdo nevojë tuajën për shërbime dentare drejtohuni tek klinikat dentare, pjesë të Rrjetit Mjekësor SiCRED.

LEXO ME SHUME

Klinika Fizioterapie

Për shërbime fizioterapie zgjidhni midis klinikave më të mira, pjesë të Rrjetit Mjekësor SiCRED.

LEXO ME SHUME

Optika

Kontrolloni shikimin tuaj dhe merrni çdo shërbim të nevojshëm në optikat pjesë të Rrjetit Mjekësor SiCRED.

LEXO ME SHUME