Shoqëri të zotëruara nga SiCRED

SiCRED ËSHTË ZOTËRUESE E KUOTAVE AKSIONARE NË SHOQËRITË:

SiCRED Assistance sh.p.k., e cila ofron shërbime në përputhje me legjislacionin në fuqi, për:

*SiCRED zotëron 100% të aksioneve të SiCRED Assistance

SiCRED Distribution sh.p.k., e cila është e fokusuar në biznesin e artizanatit, veshjeve dhe produkteve tradicionale shqiptare Made in Albania.

Me qëllim promovimin e artit dhe traditës kombëtare, SiCRED Distribution ka qënë promotor i nismës “Rikthim në traditë”, që fton institucionet, partnerët, organizatat e vendosura në Shqipëri dhe bizneset shqiptare, të kenë diçka që përfaqëson traditën në ambjentet e tyre, punime artizanale shqiptare, veshje të traditës ose produke të tjera të prodhuara në vend.

*SiCRED zotëron 100% të aksioneve të SiCRED Distribution

CREDINS Invest – Shoqëria Administruese e Fondeve, e cila ka nën administrim:

  • Fondin e Pensionit Vullnetar “Credins Pension
  • Fondin e Investimit Credins Premium
  • Fondin e Investimeve Alternative “Sea Land Alternative Investment Fund” – Shoqëri Komandite SIK
  • Fondin e Investimeve Alternative “Green View Alternative Investment Fund” – Shoqëri Komandite SIK

*SiCRED zotëron 12% të aksioneve të CREDINS Invest 

%

SiCRED Assistance sh.p.k.

%

SiCRED Distribution sh.p.k.

%

CREDINS Invest