Ndërmjetësim për shërbime mjekësore

Shërbimet e Ndërmjetësimit në përzgjedhjen e institucionit të përshtatshëm mjekësor

SiCRED Assistance ofron shërbime ndërmjetësimi në përzgjedhjen e institucionit të përshtatshëm mjekësor, si agjenci private mbështetur në legjislacionin shqiptar dhe në përvojën specifike të një ekipi të përkushtuar profesionistësh. Ju do të keni këshillim dhe sugjerimin nga shoqëria në dilemën tuaj për të përzgjedhur institucionin e përshtatshëm mjekësor. 

Këto shërbime në dispozicion për ju përfshijnë si në vijim:

  1. Këshillim për përzgjedhjen e institucionit të përshtatshëm mjekësor
  2. Procedura për ndërmjetësimin me institucionin e përzgjedhur
  3. Eficencë maksimale dhe një ekip të përgatitur dhe të disponueshëm
  4. Bashkëpunim me Partnerë Ndërkombëtarë

 

Për më tepër informacion klikoni faqen web ose kontaktoni me SiCRED Assistance përmes:

e-mail: contact@sicred-assistance.com.al

Tel: +355 4 22 37 549