Ekipi ynë

Genc Koxhaj

Drejtor i Përgjithshëm

Matilda Thoma

Audit i Brendshëm

Gladiola Jani

Drejtore – Drejtoria e Marrjes në Sigurim dhe Korporatave

MIRJETA LUCA

Drejtore – Drejtoria e Shitjeve dhe Dega Tiranë

Petrina Duka

Drejtore – Drejtoria e Administrimit dhe Aktuarisikës

Teuta Locaj

Drejtore – Drejtoria e Financës dhe Kontabilitetit

Vjosa Bodo Mujo

Drejtore – Drejtoria Juridike dhe e Burimeve Njerëzore

ERIK ÇELO

Shef i Sektorit të Administrimit të Rrjetit të Degëve dhe Teknologjisë së Informacionit

ERJON LAMA

Shef i Sektorit të Burimeve Njerëzore

GRETA SEJDINAJ

Shefe e Sektorit Marketing dhe Projekte

ONKITA KODRA

Shefe e Sektorit të Produkteve të Sigurimit të Jetës dhe Administrimit të Informacionit për Sigurim

AMARIN AVDULAJ

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Durrës

DAVID ANDONI

Specialist i Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Korçë

ILARIA SHEQERI

Specialiste e Marrjes në Sigurim dhe Shitjes – Dega Shkodër