Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Vizitorit (JSHV)

Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Vizitorit (JSHV)

Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Vizitorit ofrohet për personat e huaj që vizitojnë Shqipërinë, apo që qëndrojnë në Shqipëri për periudha deri në një vit.

Polica JSHV ofron përfitimet dhe mbulimet si më poshtë:
  • Sigurimin e jetës në shumën 3.000 Euro.
  • Shpenzimet mjekësore deri në shumën 5.000 Euro.
  • Aksidentet personale deri në shumën 5.000 Euro.
  • Riatdhesimin deri në shumën prej 10.000 Euro.

Kanë të drejte të pajisen me këtë policë sigurimi të gjithë personat nga mosha 1 deri 65 vjeç që vijnë në Shqipëri si vizitorë

Na Kontaktoni
Lini takimin tuaj online
i
Aplikoni online per sigurimin
Ekstrakt nga Kushtet e Përgjithshme
s
Raporto dëmin
h
Informacion mbi Taksat dhe Tatimet