Siguria dhe Shëndeti në Punë

Shërbimet e Shëndetit dhe Sigurisë në punë

Në Sicred Assistance sh.p.k., konsulentët tanë të Shëndetit dhe Sigurisë janë profesionistë të kualifikuar me një përvojë të gjerë në fushën e zbatimit të legjislacionit në tërësi dhe atij specifik të punës.

Paketa e shërbimeve në dispozicion për klientin përfshin si në vijim:
 1. Auditim për çështjet e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë
 2. Mbështetje në zbatimin e Legjislacionit të Punës
 3. Dokumentim të Politikave të Rrezikut në Punë
 4. Hetimet e Aksidenteve
 5. Trajnime për çështje të Shëndetit dhe Sigurisë
 6. Këshillim për Procedurat e Punësimit
 7. Këshillim për Kontratat e Punësimit
 8. Këshilla dhe Konsultime
 9. Përgjigje me Shkrim
 10. Seminare
 11. Udhëzues për Punonjësit
 12. Mbrojtje e Përfaqësim

 

Për më tepër informacion klikoni faqen web ose kontaktoni me SiCRED Assistance përmes:

e-mail: contact@sicred-assistance.com.al

Tel: +355 4 22 37 549