AKSIONERËT TANË

Aksionerët Tanë

Emrat e Aksionerëve:

Aleksandër PILO
Renis TËRSHANA
Maltin KORKUTI
Monika MILO
Kristino KROMIDHA
Egi SANTO
Emi SANTO
Arben TAIPI
Petraq SHOMO
Artan XHORI

Kuota Aksionare:

46.39%
30.16%
4.75%
4.75%
4.05%
2.37%
2.37%
2.06%
2.06%
1.03%

ASAMBLEJA AKSIONARE

Njoftim mbledhje e Asamblesë Aksionare

Tiranë më 06 Mars 2023

Njoftim mbledhje e Asamblesë Aksionare

Tiranë më 25 Mars 2023

Njoftim mbledhje e Asamblesë Aksionare

Tiranë më 14 Maj 2024