KëSHILLIM LIGJOR 

Mbështetje në zbatimin e legjislacionit të Punës

Nëpërmjet SiCRED Assistance do të merrni shërbime këshillimi për zbatimin e legjislacionit të punës në fuqi, nëpërmjet një ekipi të përkushtuar profesionistësh të kualifikuar dhe me përvojë.

Ju do të keni nga avokatët e shoqërisë mbështetje dhe këshilla të qarta ligjore. Këto shërbime në dispozicion për ju përfshijnë si në vijim:

  1. Këshillim për Procedurat e Punësimit
  2. Këshillim për Kontratat e Punësimit
  3. Përditësime
  4. Përgjigje me shkrim
  5. Seminare
  6. Trajnime
  7. Udhëzues për Punonjësit
  8. Mbrojtje e Përfaqësim

 

Për më tepër informacion klikoni faqen web ose kontaktoni me SiCRED Assistance përmes:

e-mail: contact@sicred-assistance.com.al
Tel: +355 4 22 37 549