Ndërmjetësim në Punësim

Shërbimet e Ndërmjetësimit në Punësim

SiCRED Assistance ofron shërbime ndërmjetësimi në tregun e punës, si agjenci punësimi private, mbështetur në licencën specifike, që ka marrë për këtë shërbim pranë autoriteteve shtetërore shqiptare, nëpërmjet një ekipi të përkushtuar profesionistësh të kualifikuar dhe me përvojë. Ju do të keni nga avokatët e shoqërisë mbështetje dhe këshilla të qarta ligjore. Këto shërbime në dispozicion për ju përfshijnë si në vijim:

  1. Këshillim për Procedurat e Punësimit
  2. Këshilla dhe Konsultime
  3. Këshillim për Kontratat e Punësimit
  4. Procedura për ndërmjetimin në punësim të të huajve
  5. Bashkëpunim me Partnerë Ndërkombëtarë

 

Për më tepër informacion klikoni faqen web ose kontaktoni me SiCRED Assistance përmes:

e-mail: contact@sicred-assistance.com.al

Tel: +355 4 22 37 549