Erik Çelo

Shef i Sektorit të Administrimit të Rrjetit të Degëve dhe Teknologjisë së Informacionit

Share in messaging apps