Onkita Kodra

Shefe e Sektorit të Produkteve të Sigurimit të Jetës dhe Administrimit të Informacionit për Sigurim.

Share in messaging apps