Kartat e Sigurimit

KARTA E SIGURIMIT CASH PLAN STANDARD

Për t’u pajisur me Kartën e Sigurimit CASH PLAN “STANDARD”, ju duhet të keni në SiCRED, një sigurim jetë dhe shëndet me afat të paktën 1 vit.

KARTA Ju mundëson:
 • Sigurimin e Jetës
 • Marrjen e menjëhershme të zbritjeve deri në 60%, për të gjitha shërbimet diagnostikuese dhe kirurgjikale në njësitë e Rrjetit Mjekësor SiCRED, që i ofrojnë këto shërbime.
 • Fitoni të drejtën për t’u trajtuar në mënyrë preferenciale në të gjitha njësitë e Rrjetit Mjekësor të SiCRED në Tiranë dhe në rrethe.
 • Karta do të personifikohet me emrin tuaj, dhe bashkëngjitur me një mjet identifikimi ju mund ta përdorni sa herë që do ju nevojitet.
 • Përfitime të tjera sipas kontratës së sigurimit.

KARTA E SIGURIMIT CASH PLAN VIP

Për t’u pajisur me Kartën e Sigurimit CASH PLAN “VIP”, ju duhet të keni në SiCRED, një sigurim jetë dhe shëndet, të kategorisë VIP, me afat të paktën 1 vit

KARTA Ju mundëson:
  • Sigurimin e Jetës
  • Marrjen e menjëhershme të zbritjeve të çmimit deri në 60%, për të gjitha shërbimet diagnostikuese dhe kirurgjikale në njësitë e Rrjetit Mjekësor SiCRED, që i ofrojnë këto shërbime.
  • Fitoni të drejtën për t’u trajtuar në mënyrë preferenciale në të gjitha njësitë e Rrjetit Mjekësor të SiCRED në Tiranë dhe në rrethe.
  • Sigurimin e Jetës dhe Shëndetit në Udhëtim, për udhëtimet jashtë Shqipërisë, me destinacion të gjithë botën!
  • Karta do të personifikohet me emrin tuaj, dhe bashkëngjitur me një mjet identifikimi ju mund ta përdorni sa herë që do ju nevojitet.
  • Përfitime të tjera sipas kontratës së sigurimit.

KARTA E SIGURIMIT JETË DHE AKSIDENTE

Për t’u pajisur me Kartën e Sigurimit “Jetë dhe Aksidente në grup”, ju duhet të keni në SiCRED, një sigurim jetë dhe aksidente në grup, me afat të paktën 1 vit.

KARTA Ju mundëson:
 • Sigurimin e Jetës
 • Marrjen e menjëhershme të zbritjeve të çmimit deri në 60%, për të gjitha shërbimet diagnostikuese dhe kirurgjikale në njësitë e Rrjetit Mjekësor SiCRED, që i ofrojnë këto shërbime.
 • Fitoni të drejtën për t’u trajtuar në mënyrë preferenciale në të gjitha njësitë e Rrjetit Mjekësor të SiCRED në Tiranë dhe në rrethe.
 • Karta do të personifikohet me emrin tuaj, dhe bashkëngjitur me një mjet identifikimi ju mund ta përdorni sa herë që do ju nevojitet.
 • Përfitime të tjera sipas kontratës së sigurimit.

KARTA E SIGURIMIT JETA E STUDENTIT

Për t’u pajisur me Kartën e Sigurimit “Jeta e Studentit” ju duhet të keni në SiCRED, një sigurim “Jeta e Studentit”, me afat të paktën 1 vit

KARTA Ju mundëson:
 • Sigurimin e Jetës
 • Marrjen e menjëhershme të zbritjeve të çmimit deri në 60%, për të gjitha shërbimet diagnostikuese dhe kirurgjikale në njësitë e Rrjetit Mjekësor SiCRED, që i ofrojnë këto shërbime.
 • Fitoni të drejtën për t’u trajtuar në mënyrë preferenciale në të gjitha njësitë e Rrjetit Mjekësor të SiCRED në Tiranë dhe në rrethe.
 • Karta do të personifikohet me emrin tuaj, dhe bashkëngjitur me një mjet identifikimi ju mund ta përdorni sa herë që do ju nevojitet.
 • Përfitime të tjera sipas kontratës së sigurimit.