SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT CASH PLAN

Siguroni tani veten dhe familjen tuaj, duke filluar nga 85 Euro në vit për person!

Sigurimi Jetë dhe Shëndet Cash Plan, ofron një gamë të gjerë përfitimesh dhe mbulimesh, të cilat garantojnë qetësinë dhe sigurinë tuaj në rast të çdo të papriture shëndetësore.SiCRED ofron 8 Paketa të ndryshme për Sigurimin e Jetës dhe Shëndetit Cash Plan:

Paketa me mbulim deri në 5,000 Euro:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 5,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)
 • Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
  aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 2,000 Euro::
 • bulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 2,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)- Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 10,000 Euro standard:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 10,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)
 • Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
  aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 10,000 Euro Premium:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 10,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Shqipëri
 • Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
  aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Solution with cover limit up to 15,000 Euro:
 • Cover of medical expenses in case of illness or accident up to 15,000 Euro/Year
 • A package of routine Check-up (preventive care) once a year
 • Receiving of medical services inside and outside Albania
 • Benefits in case of loss of life, due to natural or accidental causes
 • Travel Health Insurance for up to 90 days per year outside Albania
 • Age limit of the person to be insured: 1-65 years
Standard Solution with cover limit up to 25,000 Euro:
 • Cover of medical expenses in case of illness or accident up to 25,000 Euro/Year
 • A package of routine Check-up (preventive care) once a year
 • Receiving of medical services inside and outside Albania
 • Benefits in case of loss of life, due to natural or accidental causes
 • Travel Health Insurance for up to 90 days per year outside Albania
 • Age limit of the person to be insured: 1-65 years
Premium Solution with cover limit up to 25,000 Euro:
 • Cover of medical expenses in case of illness or accident up to 25,000 Euro/Year
 • A package of routine Check-up (preventive care) once a year in Italy
 • Receiving of medical services inside and outside Albania
 • Benefits in case of loss of life, due to natural or accidental causes
 • Travel Health Insurance for up to 90 days per year outside Albania
 • Age limit of the person to be insured: 1-65 years
VIP Solution with cover limit up to 25,000 Euro:
 • Cover of medical expenses in case of illness or accident up to 25,000 Euro/Year
 • A package of routine Check-up (preventive care) once a year in Austria
 • Receiving of medical services inside and outside Albania
 • Benefits in case of loss of life, due to natural or accidental causes
 • Travel Health Insurance for up to 90 days per year outside Albania
 • Age limit of the person to be insured: 1-65 years

Click here for the insurance options!

MORE EXTRA BENEFITS:

Upon choosing one of the solutions of “Life and Health CASH PLAN”, you also enjoy:
 • Personal Insurance Card. Each insured person is provided with the individual insurance card which can be used as many times the insured needs to receive medical services.
 • Discounts up to 60% in medical services provided from SiCRED Medical Network.
 • Preferential treatment in all the hospitals and clinics part of SiCRED medical network, from being a “SiCRED’s Client”
 • Continuing care and assistance from a professional team, specializing only in life and health insurance, which is at your disposal 7 days a week? The clients will be provided with our contacts, so that they can contact us at any time for any problem.

Please contact us to buy your insurance!