SIGURIMI I JETËS DHE SHËNDETIT CASH PLAN

Siguroni tani veten dhe familjen tuaj, duke filluar nga 85 Euro në vit për person!

Sigurimi Jetë dhe Shëndet Cash Plan, ofron një gamë të gjerë përfitimesh dhe mbulimesh, të cilat garantojnë qetësinë dhe sigurinë tuaj në rast të çdo të papriture shëndetësore.SiCRED ofron 8 Paketa të ndryshme për Sigurimin e Jetës dhe Shëndetit Cash Plan:

Paketa me mbulim deri në 5,000 Euro:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 5,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)
 • Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
  aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 2,000 Euro::
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 2,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)- Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 10,000 Euro standard:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 10,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup)
 • Marrje e shërbimeve mjekësore në territorin e Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
  aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 10,000 Euro Premium:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 10,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Shqipëri
 • Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose
  aksidentale
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 15,000 Euro:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 15,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Shqipëri
 • Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose aksidentale
 • Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shqipërisë
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 25,000 Euro Standard:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 25,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Shqipëri
 • Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore oseaksidentale
 • Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shq ipërisë
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 25,000 Euro Premium:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 25,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Itali
 • Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose aksidentale
 • Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shqipërisë
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
Paketa me mbulim deri në 25,000 Euro VIP:
 • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për sëmundje dhe aksidente deri në 25,000 Euro/vit
 • Paketë kontrolli parandalues e përfshirë në paketë (checkup) në Austri
 • Marrje e shërbimeve mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • Përfitim për sigurim jete, në rast humbje jete të personit, për shkaqe natyrore ose aksidentale
 • Sigurim i Shëndetit në Udhëtim, për maksimumi 90 ditë qëndrimi jashtë Shqipërisë
 • Mosha e Personit për t’u siguruar: 1 – 65 vjeç
  Klikoni këtu për të parë paketat e sigurimit!