Falë një pune rigoroze dhe një strategjie të suksesshme, primet e shkruara bruto arrijnë në 267 milion, me një rritje afërsisht me 50% krahasuar me një vit më parë.

 

SiCRED vijon zgjerimin e rrjetit mjekësor, duke lidhur marrëveshje bashkëpunimi me disa spitale dhe klinika private në vend, ku klientët e SiCRED marrin shërbime mjekësore me kushte preferenciale.