SiCRED kaloi me sukses sfidën e përballjes me pandeminë, e cila pati ndikim të menjëhershëm në aktivitetin e saj, si një shoqëri sigurimi jete, që me përgjegjësinë më të madhe, pagoi të gjitha dëmet e dorëzuara gjatë asaj periudhe, kryesisht të shkaktuara nga virusi.