Më 8 Shkurt 2021 u themelua SiCRED Distribution sh.p.k., shoqëria e tretë e familjes SiCRED, e cila me punën e saj synon të risjellë artin e veshjeve kombëtare dhe rizgjimin e traditës shqiptare, brenda dhe jashtë kufijve.