Në vitin 2008, kapitali i shoqërisë arrin në 370 milion lekë, duke rritur kapacitetin financiar të shoqërisë, e cila tashmë iu shërben 30.000 klientëve në të gjithë Shqipërinë. Shoqëria paguan 9.5 milion lekë dëme, ndërsa fitimi neto arrin në një shifër rekord prej 51 milion lekë, me një kthyeshmëri të kapitalit prej 14%.