Rrjeti mjekësor i SiCRED zgjerohet edhe me bashkëpunimet jashtë Shqipërisë, me disa nga rrjetet spitalore më të suksesshme në Itali dhe Turqi.

 

Portofoli i sigurimit të “Jetës dhe Shëndetit CASH PLAN”, zgjerohet ndjeshëm.

 

Sigurimi i jetës dhe shëndetit nga SiCRED ofron një gamë të gjerë mbulimesh dhe kombinimesh, për të përmbushur sa më mirë kërkesat e klientëve.

 

Numri i klientëve arrin në 47.000, numri i degëve 9 dhe numri i punonjësve 50.