Shoqëria SiCRED sh.a. shtrin aktivitetin e saj në qytetet kryesore të Shqipërisë, duke patur degë në:
Tiranë
Durrës
Elbasan
Fier
Vlorë
Shkodër
Gjirokastër
Korçë.